Zorg voor minder stress, stap de natuur in!

Zorg voor minder stress, stap de natuur in!

Natuurlijk leren we allemaal al op jonge leeftijd lezen en schrijven. En gelukkig worden er op school gymlessen gegeven. Ook leren we al vroeg zwemmen. Maar wat leren we over hoe je gezond kunt blijven? Wat weten wij bijvoorbeeld over wat de natuur met ons doet?

Natuurlijk gezond
Omdat het onderwerp natuur en gezondheid, net als voeding en gezondheid, mij erg bezig houdt, was ik erg benieuwd naar de inspiratiedag ‘natuurlijk gezond’. Een dag in de natuur met daarbij lezingen van onder andere onderzoeksjournalist Mark Mieras en onderzoekster Iris Bakker. Ik merk dat de natuur mij altijd goed doet. Maar wat is er nu wetenschappelijk bekend over de invloed van de natuur op onze gezondheid?

We staan onder druk
Mieras vertelt dat onze ogen in de stad veel meer bewegingen maken. In de stad zijn nu eenmaal veel impulsen. Hij maakt vervolgens onderscheid tussen onvrijwillige aandacht en gerichte aandacht. De onvrijwillige aandacht zijn als het ware alle afleidingen. De gerichte aandacht is dat waardoor je gefascineerd bent. Onvrijwillige aandacht en gerichte aandacht zijn vaak in concurrentie met elkaar. Herkenbaar?

Stad geen natuur

Stress en depressie
Bij stress neemt de vrijwillige aandacht af en wordt je brein als het ware overbelast door alle impulsen. De natuur biedt rust. Mieras: ‘De natuur schept een vluchtheuvel voor vrijwillige aandacht.’ En dit is zo belangrijk voor ons. We staan tegenwoordig enorm onder druk door de hoeveelheid keuzes die wij elke dag maken. Als ik zie wat ik op een dag allemaal moet en wil presteren, en wat er daarnaast nog op mij af komt, dan herken ik dit wel.

‘De natuur schept een vluchtheuvel voor vrijwillige aandacht’ – Mark Mieras

De resultaten liegen er niet om!
‘In de natuur wordt je brein minder belast en kun je veel meer bezig zijn met intrinsieke factoren. Denk hierbij aan geluk en de relaties met anderen om je heen. En dat maakt ons direct ook socialer,’ zegt Mieras.  Misschien kun je wel zeggen dat je dichter bij jezelf komt te staan. Daarnaast ben je in de natuur ook letterlijk in beweging, wat je gezondheid ten goede komt. Mieras baseert zich op verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

Zintuigen die ons richting geven
Maar, sommige vraagstukken zijn niet met een cognitieve benadering op te lossen. Bakker geeft aan dat het alleszins nodig is om bij onze eigen zintuigen te blijven. Wij mensen zijn natuur en in de natuur is alles in balans. Misschien is dit het ‘dichter bij jezelf komen te staan’ waar Mieras het over had, en wat Zweeds onderzoekster Anna Maria Palsdottir bedoelde toen zij zei: ‘When nature is in control, you don’t need to have control’.

Betere gezondheid
Nederland telt bijna 1 miljoen mensen met diabetes. Bijna één op de vijf mensen in Nederland krijgt ooit een depressie. Wat zou het goed zijn als we allemaal vaker de natuur ingaan in plaats van de stad in. De natuur brengt rust, terwijl je in de stad wordt gebombardeerd met prikkels en wordt blootgesteld aan allerlei verleidingen, zoals geurende croissants, hamburgers en ijs met caramel topping. In de natuur word je hooguit verleid door een bosbes of een wilde framboos. Je plukt er letterlijk en figuurlijk de vruchten van.

Toekomst Natuurlijk maakt uw organisatie en medewerkers fitter door voeding! Lees meer over de werkwijze van Toekomst Natuurlijk en haar diensten. Bijvoorbeeld de leuke workshops!