Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Toekomst Natuurlijk verleent u toegang tot www.toekomstnatuurlijk.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Toekomst Natuurlijk, of derden, zijn aangeleverd. Wij doen ons uiterste best om u van de juiste informatie en meest actuele informatie te voorzien. Mochten er onverhoopt onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Toekomst Natuurlijk geen enkele aansprakelijkheid. Toekomst Natuurlijk aanvaardt daarnaast geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gebruikte materialen liggen bij Toekomst Natuurlijk. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Toekomst Natuurlijk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) en tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Elektronische berichten
Toekomst Natuurlijk vindt het uiterst belangrijk om snel op uw berichten zoals verzoeken en vragen te kunnen reageren. Echter garandeert Toekomst Natuurlijk niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Vragen en klachten
Toekomst Natuurlijk is ten alle tijden bereid om vragen over haar disclaimer en privacy statement te beantwoorden. Neemt u gerust contact met ons op.

Wijzigingen
Toekomst Natuurlijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer